DISTANCE SALES AGREEMENT

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Bu sözleşme plexusgame.com sitesi aracılığı ile alınan eğitim video seti, dijital sanat ürünleri ( 3D model, materyal, oyun assetleri, oyun modelleri, oyun sahneler, çeşitli assetler, 3boyutlu yazılımlarda kullanılan tüm ürünler ) satın alındığında yürürlüğe girer. Sözleşmeyi satın aldığında tüm koşulları kabul etmiş olur.

Madde 1 – MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1.1 MÜŞTERİ, plexusgame.com sitesinden aldığı herhangi bir ürünü plexusgame.com sitesinde önceden incelediğini gerekli bilgileri öğrendiğini, resimleri gördüğünü ve yazılı açıklamalarını okuduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.2 MÜŞTERİ, plexusgame.com tarafından üretilen tasarımlarda kullanılan özel grafik, tasarım, çizim, harita, model, eğitim, animasyon, logo, amblem ve yazı tipinin manevi haklarının plexusgame.com ’a ait olduğunu, ancak bunların tüm mali haklarını alıp mülkiyetine geçtiğini, bu grafiklerin hiçbir şekilde işbu sözleşmenin amacına aykırı çoğaltıp, dağıtmayacağını, sözleşmede yazılı web sitesinden başka elektronik veya basılı bir mecrada kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.3 MÜŞTERİ, işbu sözleşme konusunun gerçekleştirilmesi bakımından kullanılmak üzere sunduğu tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazı ve diğer her tür içeriklerin kendisine ait olduğunu, bu içeriklerin yasaya ve genel ahlâk kurallarına aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hallerde, plexusgame.com ’un hiçbir şekilde sorumluluğu yoktur.

Madde 2 – plexusgame.com’un YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.2Ödemelerin yapılmaması durumunda, Plexusgame.com taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya sözleşmeyi feshetmek hakkına sahiptir.

Madde 3 – GİZLİLİK

İşbu sözleşmenin ifası sırasında, taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları ve kamuya açık olmayan tüm bilgiler gizli bilgi mahiyetindedir. Taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları bu bilgileri, hiçbir suretle sözleşme amacının yerine getirilmesi dışında kullanmamayı, diğerinin yazılı izni olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı ya da bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı kabul, beyan ve taahhüt eder 

Madde 4 – İADE

Ürünler dijital olduğu için satın alma işleminden sonra geri iade mümkün değildir!

Madde 5 – PAYLAŞIM
plexusgame.com  sitesinden alınan bütün ürünlerin çoğaltılması, dağıtması kesinlikle yasaktır.